>> Bouquet28

Bouquet28

Price: 990 Baht

ช่อกุหลาบสีโอรสแซมด้วยแคชเปียร์ม่วงห่อด้วยกระดาษสีครีมเป็นช่อที่แสดงถึงความรักที่รอคอยการตอบรับ

 

ดอกกุหลาบสีโอรส สื่อให้เห็นถึงความสดใสความเป็นตัวของตัวเองของผู้รับเมื่ออยู่ใกล้แล้วทำให้รู้สึกอบอุ่นและยังบ่งบอกความในใจถึงความรักและสิ่งที่ผ่านมาด้วย

Email :

Phone : 0625656550